20-09-2019 

XSMB 30 ngày - Xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp - SXMB 30 ngày

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Bắc ngày 20/09/2019
Đang chờ KQXS Miền Bắc lúc 18H15 - 20/09/2019. CÒN:00:00:00 nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 19/09/2019
ĐB 80620
10TS-5TS-4TS
G1 39822
G2 69856 74778
G3 50068 14155 18910
84788 56245 45623
G4 0021 0006 5561 6930
G5 3805 1380 2804
2825 0649 0998
G6 560 879 372
G7 85 27 74 84
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 6
 • 1
  0
 • 2
  0 1 2 3 5 7
 • 3
  0
 • 4
  5 9
 • 5
  5 6
 • 6
  0 1 8
 • 7
  2 4 8 9
 • 8
  0 4 5 8
 • 9
  8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 18/09/2019
ĐB 10846
10TR-3TR-9TR
G1 09403
G2 36095 54578
G3 56910 61229 06208
42636 85233 25649
G4 2154 9378 4047 6421
G5 5542 8919 5530
0497 6647 9770
G6 539 467 822
G7 41 85 06 93
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 8
 • 1
  0 9
 • 2
  1 2 9
 • 3
  0 3 6 9
 • 4
  1 2 6 7 7 9
 • 5
  4
 • 6
  7
 • 7
  0 8 8
 • 8
  5
 • 9
  3 5 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 17/09/2019
ĐB 86201
6TQ-7TQ-10TQ
G1 44072
G2 82825 80905
G3 94169 09372 68711
02728 91707 18548
G4 5011 4252 9315 8024
G5 7475 4649 5915
3234 9549 2253
G6 067 161 641
G7 57 82 78 49
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 7
 • 1
  1 1 5 5
 • 2
  4 5 8
 • 3
  4
 • 4
  1 8 9 9 9
 • 5
  2 3 7
 • 6
  1 7 9
 • 7
  2 2 5 8
 • 8
  2
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 16/09/2019
ĐB 03797
9TP-11TP-5TP
G1 21429
G2 86632 32396
G3 95400 00001 36780
20709 38515 87616
G4 0667 8593 6709 8510
G5 1066 3762 3054
8327 8399 4645
G6 030 593 347
G7 24 78 02 62
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 2 9 9
 • 1
  0 5 6
 • 2
  4 7 9
 • 3
  0 2
 • 4
  5 7
 • 5
  4
 • 6
  2 2 6 7
 • 7
  8
 • 8
  0
 • 9
  3 3 6 7 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 15/09/2019
ĐB 42303
15TN-8TN-3TN
G1 57562
G2 02519 07032
G3 21265 62510 18228
00379 92646 52511
G4 7856 5596 1039 9868
G5 5463 5588 2429
7797 4374 5673
G6 687 961 648
G7 88 42 12 89
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  0 1 2 9
 • 2
  8 9
 • 3
  2 9
 • 4
  2 6 8
 • 5
  6
 • 6
  1 2 3 5 8
 • 7
  3 4 9
 • 8
  7 8 8 9
 • 9
  6 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 14/09/2019
ĐB 81843
10TM-7TM-14TM
G1 53557
G2 76583 53032
G3 86806 23148 62208
00500 46350 01197
G4 9368 6620 3970 7712
G5 1187 3565 6327
1125 6169 1037
G6 689 673 268
G7 34 57 56 37
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 8
 • 1
  2
 • 2
  0 5 7
 • 3
  2 4 7 7
 • 4
  3 8
 • 5
  0 6 7 7
 • 6
  5 8 8 9
 • 7
  0 3
 • 8
  3 7 9
 • 9
  7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 13/09/2019
ĐB 82182
7TL-10TL-4TL
G1 68797
G2 12518 28491
G3 88892 99144 42486
82318 97756 62567
G4 1784 5609 8270 4080
G5 3437 3692 0524
6079 7520 3544
G6 503 374 333
G7 48 79 26 38
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 9
 • 1
  8 8
 • 2
  0 4 6
 • 3
  3 7 8
 • 4
  4 4 8
 • 5
  6
 • 6
  7
 • 7
  0 4 9 9
 • 8
  0 2 4 6
 • 9
  1 2 2 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 12/09/2019
ĐB 75717
5TK-2TK-15TK
G1 46105
G2 80273 26932
G3 82563 42814 92189
81894 26636 46955
G4 8823 1303 3064 4856
G5 2720 9697 3267
5228 1266 4747
G6 526 221 924
G7 15 64 70 80
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  4 5 7
 • 2
  0 1 3 4 6 8
 • 3
  2 6
 • 4
  7
 • 5
  5 6
 • 6
  3 4 4 6 7
 • 7
  0 3
 • 8
  0 9
 • 9
  4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 11/09/2019
ĐB 53841
1TH-2TH-6TH
G1 32820
G2 25167 87437
G3 47263 87736 39104
77049 87267 59769
G4 0712 9112 5141 0699
G5 1353 2864 0118
1164 3105 7669
G6 012 963 648
G7 61 74 77 07
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 7
 • 1
  2 2 2 8
 • 2
  0
 • 3
  6 7
 • 4
  1 1 8 9
 • 5
  3
 • 6
  1 3 3 4 4 7 7 9 9
 • 7
  4 7
 • 8
   
 • 9
  9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 10/09/2019
ĐB 82811
8TG-7TG-14TG
G1 39822
G2 69856 74778
G3 50068 14155 18910
84788 56245 45623
G4 0021 0006 5561 6930
G5 3805 1380 2298
6775 6825 4215
G6 251 547 387
G7 24 71 43 06
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6 6
 • 1
  0 1 5
 • 2
  1 2 3 4 5
 • 3
  0
 • 4
  3 5 7
 • 5
  1 5 6
 • 6
  1 8
 • 7
  1 5 8
 • 8
  0 7 8
 • 9
  8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 09/09/2019
ĐB 52783
8TF-7TF-5TF
G1 00917
G2 80560 79345
G3 91923 74919 39678
73482 57620 57438
G4 7070 2064 9086 2034
G5 9628 2868 8765
0017 4251 2931
G6 217 457 448
G7 04 16 26 91
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  6 7 7 7 9
 • 2
  0 3 6 8
 • 3
  1 4 8
 • 4
  5 8
 • 5
  1 7
 • 6
  0 4 5 8
 • 7
  0 8
 • 8
  2 3 6
 • 9
  1
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 08/09/2019
ĐB 44868
4TE-2TE-9TE
G1 77679
G2 63505 91051
G3 87214 83163 91238
51695 32727 46783
G4 4597 6596 3882 7222
G5 0530 5563 9528
2585 7148 3853
G6 491 279 997
G7 23 02 00 13
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 5
 • 1
  3 4
 • 2
  2 3 7 8
 • 3
  0 8
 • 4
  8
 • 5
  1 3
 • 6
  3 3 8
 • 7
  9 9
 • 8
  2 3 5
 • 9
  1 5 6 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 07/09/2019
ĐB 97616
8TD-1TD-3TD
G1 01357
G2 82135 66464
G3 82457 96970 53109
81190 25349 40983
G4 9738 7602 8425 8068
G5 9782 1476 5255
1459 0374 1883
G6 503 552 821
G7 88 48 21 70
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 9
 • 1
  6
 • 2
  1 1 5
 • 3
  5 8
 • 4
  8 9
 • 5
  2 5 7 7 9
 • 6
  4 8
 • 7
  0 0 4 6
 • 8
  2 3 3 8
 • 9
  0
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 06/09/2019
ĐB 58517
7TC-5TC-11TC
G1 15045
G2 36548 93310
G3 79836 21826 14419
62322 27127 96909
G4 6406 8870 0414 9324
G5 9296 2221 0126
3335 8941 0581
G6 947 666 467
G7 96 60 31 77
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 9
 • 1
  0 4 7 9
 • 2
  1 2 4 6 6 7
 • 3
  1 5 6
 • 4
  1 5 7 8
 • 5
   
 • 6
  0 6 7
 • 7
  0 7
 • 8
  1
 • 9
  6 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 05/09/2019
ĐB 30051
7TB-15TB-1TB
G1 43294
G2 48137 43790
G3 51700 69689 39971
63070 39403 84610
G4 6240 2853 9803 2312
G5 7985 4203 2255
8178 4899 2794
G6 441 896 157
G7 50 03 16 58
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 3 3 3
 • 1
  0 2 6
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  0 1
 • 5
  0 1 3 5 7 8
 • 6
   
 • 7
  0 1 8
 • 8
  5 9
 • 9
  0 4 4 6 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 04/09/2019
ĐB 41784
1TA-13TA-5TA
G1 40530
G2 58805 88316
G3 02098 47475 70848
96221 50504 31213
G4 2874 0893 0824 6265
G5 0710 1090 1135
5682 8836 5896
G6 636 955 442
G7 63 58 57 32
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  0 3 6
 • 2
  1 4
 • 3
  0 2 5 6 6
 • 4
  2 8
 • 5
  5 7 8
 • 6
  3 5
 • 7
  4 5
 • 8
  2 4
 • 9
  0 3 6 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 03/09/2019
ĐB 91254
6SR-13SR-11SR
G1 37095
G2 71323 56977
G3 41761 35543 29078
69655 48106 07296
G4 7892 1329 3774 9013
G5 3420 7426 1569
9065 3718 6003
G6 404 287 594
G7 83 60 82 06
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 6 6
 • 1
  3 8
 • 2
  0 3 6 9
 • 3
   
 • 4
  3
 • 5
  4 5
 • 6
  0 1 5 9
 • 7
  4 7 8
 • 8
  2 3 7
 • 9
  2 4 5 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 02/09/2019
ĐB 40725
13SQ-6SQ-15SQ
G1 77727
G2 11421 33009
G3 88981 25570 33326
73380 05278 17839
G4 0861 1388 3816 9805
G5 7641 0146 0463
3340 3812 3943
G6 254 785 457
G7 12 24 52 61
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  2 2 6
 • 2
  1 4 5 6 7
 • 3
  9
 • 4
  0 1 3 6
 • 5
  2 4 7
 • 6
  1 1 3
 • 7
  0 8
 • 8
  0 1 5 8
 • 9
   
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 01/09/2019
ĐB 61697
2SP-5SP-3SP
G1 26468
G2 16660 81453
G3 14662 65449 52136
18193 23224 49029
G4 5234 0077 1995 0169
G5 5097 4318 4562
6628 4618 1993
G6 675 685 564
G7 84 19 31 77
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8 8 9
 • 2
  4 8 9
 • 3
  1 4 6
 • 4
  9
 • 5
  3
 • 6
  0 2 2 4 8 9
 • 7
  5 7 7
 • 8
  4 5
 • 9
  3 3 5 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 31/08/2019
ĐB 70560
15SN-6SN-13SN
G1 42546
G2 22099 14478
G3 47568 25900 57913
75336 00022 14889
G4 6514 1999 6018 8972
G5 2422 4750 1600
8706 7263 0069
G6 602 794 385
G7 60 27 44 95
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 2 6
 • 1
  3 4 8
 • 2
  2 2 7
 • 3
  6
 • 4
  4 6
 • 5
  0
 • 6
  0 0 3 8 9
 • 7
  2 8
 • 8
  5 9
 • 9
  4 5 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 30/08/2019
ĐB 52766
8SM-1SM-6SM-5SM
G1 33040
G2 22888 21272
G3 40025 98932 37764
46827 84066 10293
G4 2978 0992 7776 3508
G5 8573 7699 9963
5752 6090 0885
G6 925 666 490
G7 79 19 83 63
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  9
 • 2
  5 5 7
 • 3
  2
 • 4
  0
 • 5
  2
 • 6
  3 3 4 6 6 6
 • 7
  2 3 6 8 9
 • 8
  3 5 8
 • 9
  0 0 2 3 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 29/08/2019
ĐB 89773
7SL-15SL-2SL
G1 76425
G2 75302 01236
G3 81576 78563 13727
27635 55912 53228
G4 7652 1455 7113 2425
G5 0641 1404 8830
0220 0163 5724
G6 672 228 796
G7 55 24 96 79
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  2 3
 • 2
  0 4 4 5 5 7 8 8
 • 3
  0 5 6
 • 4
  1
 • 5
  2 5 5
 • 6
  3 3
 • 7
  2 3 6 9
 • 8
   
 • 9
  6 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 28/08/2019
ĐB 41362
12SK - 10SK - 8SK
G1 43349
G2 44385 30892
G3 42938 40230 48799
94281 72532 24562
G4 4808 0159 9024 2586
G5 2776 2143 8763
7307 2125 2434
G6 809 784 053
G7 99 32 71 54
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 8 9
 • 1
   
 • 2
  4 5
 • 3
  0 2 2 4 8
 • 4
  3 9
 • 5
  3 4 9
 • 6
  2 2 3
 • 7
  1 6
 • 8
  1 4 5 6
 • 9
  2 9 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 27/08/2019
ĐB 59662
2SH-5SH-8SH
G1 59098
G2 23795 42858
G3 86949 96307 91024
38249 95920 63250
G4 1633 7966 3827 7729
G5 2567 5120 4268
8308 6499 4992
G6 562 114 214
G7 02 60 41 45
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7 8
 • 1
  4 4
 • 2
  0 0 4 7 9
 • 3
  3
 • 4
  1 5 9 9
 • 5
  0 8
 • 6
  0 2 2 6 7 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  2 5 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 2, 26/08/2019
ĐB 58963
15SG-12SG-10SG
G1 95499
G2 46867 37259
G3 39220 65210 33593
50495 43558 70564
G4 3139 3317 9627 6900
G5 0537 7984 3868
0139 9091 1163
G6 444 178 705
G7 00 58 85 98
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 5
 • 1
  0 7
 • 2
  0 7
 • 3
  7 9 9
 • 4
  4
 • 5
  8 8 9
 • 6
  3 3 4 7 8
 • 7
  8
 • 8
  4 5
 • 9
  1 3 5 8 9
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Chủ Nhật, 25/08/2019
ĐB 97301
6SF-7SF-13SF
G1 24276
G2 41864 95944
G3 93422 13700 15165
66796 00382 35261
G4 2638 6146 4725 3572
G5 9392 4529 2935
9142 8808 7646
G6 780 307 578
G7 30 71 13 19
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 7 8
 • 1
  3 9
 • 2
  2 5 9
 • 3
  0 5 8
 • 4
  2 4 6 6
 • 5
   
 • 6
  1 4 5
 • 7
  1 2 6 8
 • 8
  0 2
 • 9
  2 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 7, 24/08/2019
ĐB 25362
9SE-1SE-3SE
G1 12645
G2 59625 58990
G3 64717 42078 32551
99169 82171 00419
G4 3273 1840 9361 0804
G5 0492 1882 1079
1694 7940 9382
G6 382 645 322
G7 23 44 31 28
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  7 9
 • 2
  2 3 5 8
 • 3
  1
 • 4
  0 0 4 5 5
 • 5
  1
 • 6
  1 2 9
 • 7
  1 3 8 9
 • 8
  2 2 2
 • 9
  0 2 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 6, 23/08/2019
ĐB 79347
15SD-12SD-4SD
G1 21963
G2 12818 83766
G3 05012 96538 24131
68691 48223 77480
G4 7476 6062 7573 4878
G5 8934 2587 0872
5367 9487 8089
G6 121 648 694
G7 01 80 39 89
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  2 8
 • 2
  1 3
 • 3
  1 4 8 9
 • 4
  7 8
 • 5
   
 • 6
  2 3 6 7
 • 7
  2 3 6 8
 • 8
  0 0 7 7 9 9
 • 9
  1 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 5, 22/08/2019
ĐB 56093
4SC-11SC-9SC
G1 64281
G2 58617 29398
G3 99620 38604 96360
09531 82489 37240
G4 1839 3028 0340 6158
G5 9969 3158 0856
8416 4523 1234
G6 975 833 764
G7 52 39 41 44
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  6 7
 • 2
  0 3 8
 • 3
  1 3 4 9 9
 • 4
  0 0 1 4
 • 5
  2 6 8 8
 • 6
  0 4 9
 • 7
  5
 • 8
  1 9
 • 9
  3 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 4, 21/08/2019
ĐB 78137
1SB-3SB-5SB
G1 35819
G2 48856 11248
G3 97078 44556 91893
95114 08904 92625
G4 6544 2550 2472 2065
G5 3609 8198 6176
0089 9242 9950
G6 354 387 795
G7 95 50 58 00
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 9
 • 1
  4 9
 • 2
  5
 • 3
  7
 • 4
  2 4 8
 • 5
  0 0 0 4 6 6 8
 • 6
  5
 • 7
  2 6 8
 • 8
  7 9
 • 9
  3 5 5 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - Thứ 3, 20/08/2019
ĐB 41265
3SA-10SA-11SA
G1 73061
G2 87238 32032
G3 91778 61653 23445
95454 44159 39497
G4 1953 9300 8184 3050
G5 1575 5068 7419
5479 6961 5421
G6 772 784 753
G7 51 08 19 84
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 MB gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  9 9
 • 2
  1
 • 3
  2 8
 • 4
  5
 • 5
  0 1 3 3 3 4 9
 • 6
  1 1 5 8
 • 7
  2 5 8 9
 • 8
  4 4 4
 • 9
  7
Lịch mở thưởng xổ số