19-02-2019 

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 19/02/2019
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 19/02/2019. CÒN: nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 18/02/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 03 97
G7 634 023
G6 5682
2179
6233
6198
5323
5866
G5 9403 0504
G4 60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
G3 96417
40992
15452
73811
G2 44915 02513
G1 23736 29404
ĐB 560669 969577
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 3 4 4 8
1 5 7 7 1 3
2   1 3 3
3 3 4 6 9 7
4 6  
5   0 2
6 5 9 2 6
7 4 9 7
8 2 2 1
9 2 5 2 7 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 11/02/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 33 25
G7 812 458
G6 2838
4102
2585
6227
1238
2564
G5 1912 5005
G4 05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
G3 70979
46730
11287
20790
G2 93048 11344
G1 07691 52262
ĐB 120655 434320
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 5
1 2 2 5  
2 7 0 5 7 7
3 0 3 7 8 8
4 1 8 4
5 5 5 1 3 3 8
6   2 4
7 2 9  
8 5 7 7
9 1 6 0 3 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 04/02/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 11 14
G7 381 108
G6 8537
4260
6536
3232
9603
0955
G5 7854 3623
G4 24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
G3 02185
28404
76959
49698
G2 24514 06657
G1 22566 56977
ĐB 705153 502579
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 5 2 3 6 8
1 1 4 4
2   3 7
3 6 7 2
4 6  
5 3 4 5 7 9
6 0 4 6 5 9 9
7   5 7 9
8 1 5  
9 0 7 9 8
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 28/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 07 48
G7 266 742
G6 1878
5065
5651
2145
6522
0057
G5 5710 1200
G4 77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
G3 13883
30724
56671
52038
G2 42391 84584
G1 84080 14997
ĐB 262598 941612
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 2 7 0 8
1 0 5 2
2 4 2
3   0 8
4 0 3 2 5 6 7 8
5 1 7
6 5 6  
7 8 1 4
8 0 3 7 2 4
9 1 8 8 4 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 21/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 24 21
G7 457 517
G6 5087
0379
3685
5397
3183
2849
G5 2525 9641
G4 53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
G3 10304
95842
86649
51545
G2 73219 09612
G1 95038 29697
ĐB 773108 967790
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 4 7 8 4
1 9 1 2 7
2 4 5 1
3 8 8
4 2 5 1 5 9 9
5 7  
6    
7 2 7 8 8 9 6 9
8 5 7 1 3
9   0 7 7 7
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 14/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 19 54
G7 240 658
G6 5756
5061
5641
4682
4786
6085
G5 5598 6966
G4 36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
G3 40084
44599
95454
68273
G2 01593 01430
G1 86231 27684
ĐB 528350 032094
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 7 0 8
1 9  
2 0 1 1
3 1 0 2
4 0 1  
5 0 6 0 4 4 8 9
6 1 1 6
7 8 3
8 4 4 2 4 5 6
9 3 8 9 4
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2 - 07/01/2019
Thứ 2 Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 17 81
G7 638 469
G6 4566
7868
9604
8646
0132
4455
G5 8260 5983
G4 20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
G3 72982
37496
42729
72836
G2 86061 73298
G1 95559 64076
ĐB 602237 087343
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4  
1 0 7 9
2 7 6 9
3 7 8 2 3 6
4 8 8 9 3 6
5 8 9 5
6 0 1 6 8 9 9
7   6
8 2 1 1 3 3
9 5 6 8 8
Lịch mở thưởng xổ số