26-04-2019 

Thống kê bảng đặc biệt

BẢNG ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
  • Thời gian xem:

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
52 20 lần 96 16 lần
02 15 lần 18 14 lần
20 14 lần 97 14 lần
00 13 lần 64 13 lần
82 13 lần 22 13 lần

+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
37 6 lần 33 6 lần
11 6 lần 04 5 lần
53 4 lần 67 4 lần
25 4 lần 79 4 lần
78 3 lần 55 3 lần
Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 5 tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

 

 

 

65132

57480

54486

15297

86105

28716

89968

34463

63311

55232

37168

17948

68716

61214

71310

62505

58310

11155

02286

87807

72672

09702

06000

74359

97291

37899

55062

75608

40771

26682

96651

41334

39473

20824

43185

97477

40005

86472

25019

94499

63559

27974

21642

64361

13748

83620

71393

18934

70084

91458

61188

98764

37110

31765

05284

52236

84308

46181

02867

57843

11022

61619

54399

73588

78697

66103

78819

95541

61229

44188

 

 

 

Lịch mở thưởng xổ số